Sektori i Masave Shtrënguese
 
Konfiskon pajisjet elektrike, elektronike dhe mekanike që përdoren për lojëra fati nga organizatorë të pa liçensuar dhe në raste të tjera kur janë të liçensuar në ushtrimin e këtij aktiviteti veprojnë në kundërshtim me ligjin. Mban përgjegjësi për pajsijet e lojërave të fatit të konfiksura dhe magazinimin e tyre si dhe ndjek proçedurat e asgjesimit në bashkëpunim me përfaqësuesin e Drejtorisë së Përgjitshme të Tatimeve dhe inspektorëve të NJMLF-së si anëtarë të komisionit të asgjësimit.

 

Friday the 1st. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker