Udhëzime

AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJRAVE TË FATIT
 

 

 

 • Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit përkatës për dhënien e miratimit nga autoriteti i mbikëqyrjes së lojërave të fatit                                         për shitjen, lënien peng, dhurimin dhe çdo formë tjetër të disponimit të aksioneve, aseteve, pasurisë apo makinave të organizatorit                                                  lejuar për zhvillimin e lojërave të fatit.

 

 •  Për mënyrën dhe afatet për kryerjen e pagesës së tarifës së licencimit për secilën kategori të lojërave të fatit.

 

 

    

 • Për përcaktimin e mënyrës dhe afateve të pagesës së detyrimeve ligjore të shoqërive të licencuara në fushën e lojërave të fatit për llogari

      të autoritetit të mbikëqyrjes së lojërave të fatit.

 

 

 

 • Për procedurën, afatet dhe formatin e shtypjes dhe prodhimit të biletave të lojërave të fatit dhe mënyra e emetimit të biletës

         online, si dhe format e tjera të pranimit të pjesëmarrjes në lojën online.

 

 

 • Për shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 4, datë 19.1.2009 “Për përcaktimin e fondit të ngurtësimit për garancinë

         e fituesit/fituesve në lojërat e fatit”.

 

 • Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 3, datë 19.1.2009 “Për rastet e shitjes, transferimit të aksioneve të shoqërive

të licencuara të lojërave të fatit”.

 

 • Për disa shtesa dhe ndryshime ne udhezimin Nr. 08, date 26.01.2009 "Per percaktimin e skemes se duhur per shtypjen e biletave,

shperndarjen dhe kontrollin e hedhjes se tyre ne perdorim" I ndryshuar.

 

 

 

 • Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8, datë 26.1.2009 “Për përcaktimin e skemës së duhur për shtypjen e biletave,

shpërndarjen dhe kontrollin e hedhjes së tyre në përdorim”.

 

 

 • Për mënyrën dhe afatet e kryerjes së pagesës së detyrimeve ligjore të subjekteve të miratuara dhe të licencuara

         në fushën e lojërave të fatit.

 

 

 • Për përcaktimin e procedurave për shqyrtimin e dokumentacionit të subjekteve aplikuese për marrjen e autorizimit

për organizimin e lojërave promocionale të fatit.

 

 

 

 

 

 

  

 • Për procedurat e hapjes dhe mbylljes së sallave të lojërave basteve sportive, kazinove elektronike,

bingove tradicionale.

 

 • Për paralajmërimin e lojtarëve dhe ekspozimin e lojërave të fatit ndaj institucioneve fetare, shëndetësore

dhe arsimore.

 

 • Për një ndryshim në udhëzimin nr. 6, datë 22.2.2006 "Mbi administrimin dhe detyrimet tatimore

për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet".

 

 • Për përcaktimin e skemës së duhur për shtypjen e përqendruar të biletave, shpërndarjen dhe

kontrollin e hedhjes së tyre në përdorim.

 

 

 • Per disa ndryshime ne udhezimin nr. 15, date 16.7.2003 "Per procedurat e hapjes dhe mbylljes se sallave te

lojerave aritmetike, elektronike dhe pikave te lojerave te fatit sportive".

 

 • Per procedurat e hapjes dhe mbylljes se sallave te lojerave aritmetike, elektronike dhe pikave

te lojerave te fatit sportive".

 

 • Per percaktimin e skemes se duhur per shtypjen e perqendruar te biletave, shperndarjen dhe kontrollin e

hedhjes se tyre ne perdorim".

Saturday the 2nd. Adresa: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Blv Dëshmorët e Kombit Nr 3 e-Mail: sekretaria@amlf.gov.al; Web: www.amlf.gov.al
Joomla 2.5 template by 888Poker